Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2017
Hovedtabell 17e, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn og svinehold

 

Landsdeler  Østlandet  T.lag  Alle
  

 

 

 

 

 

   Flatbygder  Flatb.   
  

 

 

 

   
Størrelsesgrupper  daa  Alle  Alle  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    16 8  6 6 12 6 30
Brukers alder år  55 53  56 56 52 52 53
Jordbruksareal daa  459 408  156 269 392 823 406
  Leid daa  219 172  10 42 133 544 172
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  5211,9 4522,3  4811,0 4243,3 5864,6 5496,9 5256,1
  Varelager 1000 NOK  352,9 330,4  110,6 260,5 506,5 477,7 372,4
  Buskap 1000 NOK  472,6 527,7  572,8 468,6 551,4 378,9 504,6
  Maskiner og redskap 1000 NOK  367,4 364,1  240,2 282,3 506,3 499,9 407,0
  Skurtresker 1000 NOK  154,9 288,0  81,6 114,7 160,4 311,7 165,8
  Traktor 1000 NOK  140,3 292,0  217,7 101,1 287,4 211,4 221,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  2966,2 2277,4  3362,1 2628,0 3215,4 2507,1 2985,6
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  757,6 442,8  226,0 388,1 637,1 1110,2 599,7
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3158 2917  2670 3258 3057 3163 3041
  Familien timer  2236 2330  1976 2285 2198 2515 2235
Arealbruk:           
  Bygg daa  135,0 381,5  109,7 187,5 226,3 264,0 202,7
  Havre daa  69,3 17,8  17,3 11,8 41,3 126,2 47,6
  Hvete daa  181,9   13,5 36,2 61,1 313,3 97,0
  Poteter daa  3,8    10,0 9,3  5,7
  Annet daa  60,3 8,5  15,7 23,7 46,8 110,3 48,7
Avlinger pr daa:           
  Bygg kg  467 450  382 502 451 416 444
  Havre kg  413 393  487 271 325 445 398
  Hvete kg  505   873 479 488 498 505
  Poteter kg  1707    1707 2768  2398
  I alt FEm  423 430  408 448 412 402 413
Avlsgriser (gj.sn.) stk  40,3 58,0  53,3 52,4 60,0 19,1 49,0
Smågriskull stk  117 100  115 146 118 87 117
Salgbare smågriser stk  1365 1180  1398 1720 1400 937 1371
Omsatt slaktesvin stk  705 1101  934 733 911 691 836
Innkjøp av svin 1000 NOK  389,8 343,0  419,4 131,5 267,0 567,5 330,5
Priser:           
  Bygg NOK/kg  2,72 2,42  2,69 2,80 2,44 2,50 2,56
  Havre NOK/kg  2,65 2,24  2,94 3,72 2,58 2,33 2,58
  Hvete NOK/kg  2,83   3,87 2,97 2,95 2,71 2,83
  Slaktesvin NOK/kg  27,17 27,64  27,10 27,72 27,46 27,43 27,42
  Smågris, salg NOK/stk  995 913  922 984 999 952 973
Variable kostnader NOK/daa  3969 4915  12530 6056 4632 2431 4537
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  170,0 433,9  110,8 260,4 260,9 272,3 233,0
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  76,8 15,0  26,2 19,7 34,4 130,9 49,1
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  248,6   45,6 38,4 86,2 406,6 132,6
Produksjonsinntekt oljefrø og erter 1000 NOK  24,7     21,7 22,4 13,2
Produksjonsinntekt smågris 1000 NOK  948,6 246,6  575,1 1037,1 614,4 648,9 698,0
Produksjonsinntekt slaktesvin 1000 NOK  1594,7 2356,3  2068,5 1630,6 1966,5 1562,3 1838,9
Produksjonsinntekt avlsgriser 1000 NOK  68,3 238,3  457,4 81,6 85,3 246,2 191,2
Annet husdyrhold 1000 NOK  2,8 -0,4  1,8  3,5  1,8
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,7 0,7  1,0 1,1 0,8 0,4 0,7
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  3,8 3,9  9,7 6,6 4,4 2,4 4,3
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 314,0 430,8  551,2 401,8 417,6 282,0 409,6
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 291,4 447,0  557,6 427,6 431,4 259,2 414,3
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  272,1 453,1  522,3 405,4 426,1 257,9 401,0
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 349,7 470,4  591,1 437,1 453,1 319,4 446,2