Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2019
Hovedtabell 17e, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn og svinehold

 

Landsdeler  Østlandet  T.lag  Alle
  

 

 

 

 

 

   Flatbygder  Flatb.   
  

 

 

 

   
Størrelsesgrupper  daa  Alle  300-500  Alle  100-200  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    14 6  10 6 14 6 30
Brukers alder år  55 52  53 57 52 56 54
Jordbruksareal daa  465 368  384 152 375 823 405
  Leid daa  233 146  142 10 140 482 169
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  5154,2 4096,5  4114,4 4366,4 5542,5 5221,8 5177,4
  Varelager 1000 NOK  353,5 427,6  375,0 156,7 458,3 501,1 386,0
  Buskap 1000 NOK  424,7 358,2  423,7 505,2 487,7 403,7 467,2
  Maskiner og redskap 1000 NOK  406,3 372,6  348,3 293,3 508,4 464,6 438,1
  Skurtresker 1000 NOK  164,4 178,9  245,7 64,5 111,8 497,2 175,5
  Traktor 1000 NOK  252,6 531,2  456,9 171,2 438,3 365,2 356,5
  Driftsbygninger 1000 NOK  2868,3 1818,2  1816,7 2873,9 2992,3 2063,8 2794,1
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  684,4 409,7  448,1 301,7 545,7 926,1 560,0
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2934 2559  2734 2596 2936 2947 2882
  Familien timer  2154 1894  2017 1824 2142 2283 2117
Arealbruk:           
  Bygg daa  139,5 318,8  345,4 110,3 204,6 348,5 208,4
  Havre daa  52,4 31,0  20,8 17,0 50,3 109,0 48,7
  Hvete daa  189,2    13,3 69,7 240,7 91,8
  Poteter daa       7,6  3,6
  Annet daa  71,9 18,2  17,3 11,2 38,1 108,3 46,8
Avlinger pr daa:           
  Bygg kg  409 493  462 544 483 401 444
  Havre kg  550 417  425 543 342 549 449
  Hvete kg  546    821 531 520 538
  Poteter kg       2991  2991
  I alt FEm  454 460  437 532 437 436 437
Avlsgriser (gj.sn.) stk  40,3 31,2  48,7 73,8 47,1 34,2 51,8
Smågriskull stk  110 63  80 104 95 79 106
Salgbare smågriser stk  1468 730  921 1286 1152 1176 1345
Omsatt slaktesvin stk  765 1242  1137 1092 1017 647 911
Innkjøp av svin 1000 NOK  381,8 564,2  380,0 412,3 491,8 262,6 378,0
Priser:           
  Bygg NOK/kg  2,97 2,96  2,88 2,77 2,92 2,84 2,88
  Havre NOK/kg  2,53 2,35  2,33 2,20 2,45 2,53 2,49
  Hvete NOK/kg  3,16    4,14 3,00 3,16 3,15
  Slaktesvin NOK/kg  25,41 26,08  26,24 25,53 25,52 26,23 25,77
  Smågris, salg NOK/stk  872 802  857 867 851 866 870
Variable kostnader NOK/daa  4085 5505  5031 13301 5463 2114 4808
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  162,5 435,6  434,9 168,6 278,0 366,5 255,9
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  75,5 30,4  20,6 25,1 42,3 155,1 55,7
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  319,7    45,3 112,9 374,4 152,8
Produksjonsinntekt oljefrø og erter 1000 NOK  35,8 4,7  2,8  8,9 67,3 17,6
Produksjonsinntekt smågris 1000 NOK  892,4 113,0  97,6 449,4 472,0 527,7 619,4
Produksjonsinntekt slaktesvin 1000 NOK  1640,8 2366,4  2257,6 2170,2 2021,0 1471,5 1871,5
Produksjonsinntekt avlsgriser 1000 NOK  148,4 17,8  158,2 395,8 158,4 244,1 212,4
Annet husdyrhold 1000 NOK  5,7 1,3  0,8  8,1 1,0 5,2
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,9 0,8  0,7 1,1 1,0 0,6 0,9
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  3,9 3,6  3,7 9,5 4,1 2,6 4,2
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 308,4 362,6  400,3 551,5 280,5 374,8 372,2
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 281,0 384,3  415,5 579,6 251,8 368,1 369,5
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  268,7 383,7  417,1 538,9 262,8 359,1 359,8
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 344,3 404,9  440,5 591,1 315,8 412,7 409,1