Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2019
Hovedtabell 9, del 2. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Husdyr
   Størrelses- 

 

   grupper, daa  Storfe   Griser   Sauer   Geiter   Fjørfe   Andre      I alt

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  50-99,9              38,0  1,9   39,9
  100-199,9 64,2   21,6   2,9       5,6     94,3
  200-299,9 70,2   53,9   0,4       94,7  0,5   219,8
  300-499,9 188,4   46,0   1,9       19,7  0,4   256,3
  500- 450,5   18,3   1,2       71,5     541,5
  Alle 229,3   33,9   1,4       51,9  0,3   316,8
Andre bygder                   
  100-199,9 125,8   0,1   7,2    0,9     0,6   134,5
  200-299,9 142,5   0,1   10,3    1,2   14,8  1,1   170,2
  300-499,9 276,1   23,8   5,3    0,1   23,3  2,7   331,2
  500- 705,0      3,0    0,1   20,9  0,6   729,6
  Alle 319,5   6,7   6,4    0,5   15,7  1,3   350,2
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  100-199,9 322,7   90,1   3,0       29,2     445,1
  200-299,9 490,9   9,7   5,7       15,6     521,9
  300-499,9 560,9   17,3   9,7         0,6   588,5
  500- 1043,6   166,6   16,5       19,2  4,4   1250,2
  Alle 578,9   63,7   8,6       21,0  1,3   673,6
Andre bygder                   
  100-199,9 83,5      7,0       27,2  9,0   126,9
  200-299,9 197,8   28,7   8,1         2,0   236,7
  300-499,9 379,4   25,0   12,7       16,9  1,6   435,6
  500- 738,5   37,9   15,9       16,9  3,4   812,6
  Alle 361,4   23,7   11,1       17,4  3,3   416,9
Vestlandet                   
  35-49,9 17,8      0,9       51,1  0,1   69,9
  50-99,9 10,9      3,8         3,2   18,0
  100-199,9 157,6   23,5   4,0    2,6     0,8   188,5
  200-299,9 226,5   13,7   8,8       0,1  0,8   249,9
  300-499,9 456,6   7,0   7,2    0,9   10,9  1,6   484,3
  500- 962,9      7,2         0,2   970,3
  Alle 361,5   9,7   6,3    0,7   6,0  1,1   385,4
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  200-299,9 128,8      3,6       26,5     158,9
  300-499,9 329,1   74,8   4,4       26,5  1,8   436,5
  500- 729,2   48,8   2,9       16,4  0,4   797,8
  Alle 415,8   58,3   3,3       20,4  0,8   498,7
Andre bygder                   
  200-299,9 240,8      10,7         1,6   253,1
  300-499,9 514,2   42,4   1,0            557,7
  500- 834,0      4,0         1,0   838,9
  Alle 466,4   30,8   5,2         0,7   503,1
Nord-Norge                   
  100-199,9 91,8      3,6    5,0        100,4
  200-299,9 153,1      10,9    1,6     0,1   165,6
  300-499,9 340,1   22,1   7,1    2,6     0,2   372,2
  500- 696,6      6,1         0,1   702,7
  Alle 380,6   6,6   7,0    1,9     0,1   396,2
Alle bruk                   
  35-49,9 8,9   14,0   0,4       64,6  0,1   88,0
  50-99,9 12,1      2,9    0,7   22,5  1,8   40,0
  100-199,9 121,1   29,8   4,7    1,3   6,1  1,3   164,4
  200-299,9 189,3   15,2   7,6    0,4   20,3  0,8   233,6
  300-499,9 358,0   31,5   5,8    0,5   13,5  1,2   410,4
  500- 706,3   24,6   5,6       25,9  0,8   763,2
  Alle 358,2   24,2   5,8    0,5   18,8  1,0   408,5