Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1998
Hovedtabell 9, del 2. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Husdyr
   Størrelses- 

 

   grupper, daa  Storfe   Griser   Sauer   Geiter   Fjørfe   Andre      I alt

 

Østlandet                 
Flatbygder                 
  100-199,9 82,1   43,5   0,5      1,5  0,7  128,4
  200-299,9 143,7   48,9         5,0    197,6
  300-499,9 147,3   32,2   0,8        0,4  180,8
  500- 234,6   24,4         4,7    263,7
  Alle 139,6   38,0   0,4      2,6  0,3  180,9
Andre bygder                 
  50-99,9 35,0   4,4   22,8   2,5   4,4  0,9  69,9
  100-199,9 110,3   5,9   10,5   1,2   1,7  0,4  129,9
  200-299,9 144,1      5,5      2,1    151,7
  300-499,9 212,7   17,6   5,0      0,2    235,4
  Alle 117,6   7,4   10,8   1,0   2,1  0,3  139,2
Agder og Rogaland                 
Jæren                 
  50-99,9 132,6   56,8         0,5  0,7  190,7
  100-199,9 224,6   23,8   6,0      2,1  0,6  257,1
  200-299,9 347,0      9,5      12,6  0,5  369,6
  Alle 251,0   22,0   5,9      4,4  0,6  283,8
Andre bygder                 
  50-99,9 59,0      11,2        1,0  71,2
  100-199,9 158,6   12,8   10,5      2,3  1,7  185,9
  200-299,9 248,6   35,6   24,7        1,0  310,0
  Alle 156,6   14,0   12,5      1,4  1,4  186,0
Vestlandet                 
  35-49,9 7,6      4,7   2,5     0,5  15,3
  50-99,9 58,3   7,1   17,4   2,5     1,4  86,7
  100-199,9 167,2   8,9   11,3   0,5   1,7  0,7  190,3
  200-299,9 234,3   12,2   13,4      3,2  0,6  263,7
  Alle 132,9   8,4   12,5   1,2   1,2  0,9  156,9
Trøndelag                 
Flatbygder                 
  100-199,9 142,9   55,4   2,1      3,5  0,6  204,4
  200-299,9 172,8   48,2             221,0
  300-499,9 134,2   73,4         0,1  1,1  208,8
  Alle 155,8   53,5   0,8      1,4  0,4  211,9
Andre bygder                 
  100-199,9 168,7      20,3        0,2  189,2
  200-299,9 196,2   2,1   23,4        1,2  222,9
  300-499,9 331,7   10,2   22,2        2,5  366,6
  Alle 191,2   1,6   21,6        0,8  215,2
Nord-Norge                 
  50-99,9 6,8      17,2   13,3       37,3
  100-199,9 90,2   0,2   17,9   5,1   1,5  0,8  115,7
  200-299,9 178,8      8,4   1,3     0,4  189,0
  300-499,9 269,2   8,2   2,9      0,1    280,3
  Alle 122,0   0,7   13,4   4,5   0,7  0,5  141,8
Alle bruk                 
  35-49,9 6,4   10,8   5,5   2,3     0,3  25,4
  50-99,9 49,0   7,3   16,5   3,2   2,0  1,0  79,1
  100-199,9 136,9   14,7   10,7   1,0   1,7  0,7  165,6
  200-299,9 181,3   20,8   8,0   0,2   2,3  0,3  213,0
  300-499,9 186,0   29,3   2,5        0,4  218,3
  500- 234,4   32,4         4,1    270,8
  Alle 143,8   17,8   9,1   0,9   1,7  0,6  173,9

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015