Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1999
Hovedtabell 9, del 2. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Husdyr
   Størrelses- 

 

   grupper, daa  Storfe   Griser   Sauer   Geiter   Fjørfe   Andre      I alt

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  100-199,9 75,0   25,7   2,6       3,1  0,6   106,9
  200-299,9 134,0   45,2   0,1       5,0     184,2
  300-499,9 136,7   36,0   0,3       3,6  0,1   176,7
  500- 207,4   19,4          2,0     228,9
  Alle 130,4   32,7   0,7       3,9  0,2   167,8
Andre bygder                   
  50-99,9 27,5   7,4   22,4    2,6   5,2  0,8   65,9
  100-199,9 99,3   4,9   12,5    1,1     0,4   118,2
  200-299,9 132,7      5,5       9,9     148,1
  300-499,9 196,9   12,7   3,2       0,1     212,9
  Alle 110,8   6,9   10,9    0,9   3,3  0,3   133,2
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  50-99,9 117,4   38,1   0,2         0,7   156,4
  100-199,9 194,0   19,9   6,7       1,8  0,7   223,0
  200-299,9 318,4   43,2   8,0       12,7  0,4   382,7
  Alle 242,9   28,2   5,7       4,8  0,5   282,1
Andre bygder                   
  50-99,9 50,6      4,2       7,3  1,1   63,1
  100-199,9 135,8   6,8   10,6       5,1  1,1   159,4
  200-299,9 204,7   20,2   20,6         3,1   248,6
  Alle 141,6   8,4   11,8       4,1  2,2   168,1
Vestlandet                   
  35-49,9 3,5      8,1    2,6     0,3   14,5
  50-99,9 51,8   8,2   18,0    2,3     0,8   81,2
  100-199,9 150,7   5,6   11,5    0,4   1,5  0,7   170,5
  200-299,9 213,0   28,8   11,9       0,3  0,5   254,5
  Alle 119,8   8,1   13,4    1,1   0,8  0,7   143,9
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  100-199,9 135,1   30,1   1,6       3,0  0,5   170,3
  200-299,9 159,5   45,5   0,1            205,1
  300-499,9 116,2   60,6          0,1     176,8
  Alle 141,5   41,8   0,7       1,3  0,2   185,5
Andre bygder                   
  100-199,9 155,0      21,0         0,4   176,4
  200-299,9 183,3   1,8   23,1         1,6   209,7
  Alle 175,2   1,3   22,1         1,0   199,7
Nord-Norge                   
  50-99,9 6,2      19,5    10,8        36,5
  100-199,9 78,4      16,9    6,9   1,4  0,6   104,2
  200-299,9 166,8      8,1    0,7   0,1  0,4   176,1
  300-499,9 224,4      23,6            248,0
  Alle 107,7      14,7    4,9   0,6  0,4   128,4
Alle bruk                   
  35-49,9 2,9      6,7    3,0     0,3   12,8
  50-99,9 41,5   7,5   16,3    3,1   2,7  0,7   71,8
  100-199,9 121,9   9,1   11,3    1,2   1,8  0,6   145,9
  200-299,9 168,7   21,4   7,9    0,1   3,6  0,5   202,2
  300-499,9 174,5   28,7   4,1       2,0  0,6   209,9
  500- 207,7   26,6          1,8     236,1
  Alle 132,7   15,4   9,5    1,0   2,4  0,6   161,5

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015