Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 9, del 2. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Husdyr
   Størrelses- 

 

   grupper, daa  Storfe   Griser   Sauer   Geiter   Fjørfe   Andre      I alt

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  100-199,9 15,0   32,0   2,7       25,5     75,2
  200-299,9 84,2   42,3          58,8  11,3   196,6
  300-499,9 241,0   41,5   1,8       20,6  1,9   306,8
  500- 451,1   18,3   1,1       62,9     533,4
  Alle 246,7   32,4   1,2       43,7  2,7   326,7
Andre bygder                   
  100-199,9 103,4   0,2   6,4    0,8   23,5  0,8   135,2
  200-299,9 102,8   0,1   12,2    0,8   0,2  2,9   119,0
  300-499,9 323,6   22,1   3,8    0,7   12,4  0,7   363,4
  500- 654,5      5,0    0,2   16,6  0,7   676,9
  Alle 306,0   6,7   6,6    0,6   12,4  1,2   333,6
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  100-199,9 294,0   84,4   2,4       20,8     401,7
  200-299,9 408,3   52,0   6,1            466,5
  300-499,9 682,3   37,4   8,4         0,2   728,4
  500-    194,1   31,0       13,7  4,3   
  Alle 556,3   76,2   10,9       22,2  1,0   666,6
Andre bygder                   
  100-199,9 74,4      6,7         8,1   89,2
  200-299,9 208,1   45,2   8,5       15,4  4,0   281,2
  300-499,9 403,3   29,7   10,1         0,4   443,5
  500- 782,3   36,9   17,1       20,4  2,8   859,4
  Alle 372,4   28,4   10,5       11,7  3,2   426,2
Vestlandet                   
  35-49,9                0,1   0,1
  50-99,9 15,4      4,8         3,1   23,3
  100-199,9 161,7   29,8   5,2    1,9   14,3  0,8   213,8
  200-299,9 256,8   14,7   8,6         0,4   280,5
  300-499,9 459,7   14,0   9,0    0,1   7,4  1,6   491,8
  500- 969,1      7,2         0,4   976,6
  Alle 367,8   13,4   7,2    0,4   4,8  1,0   394,6
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  200-299,9 137,6      3,4       21,7     162,7
  300-499,9 328,0   81,4   6,1       22,5  2,0   440,0
  500- 778,9   40,9               819,8
  Alle 410,0   58,5   3,3       13,8  0,9   486,6
Andre bygder                   
  200-299,9 271,5      9,6         1,1   282,2
  300-499,9 573,3   15,2   4,0         0,6   593,1
  500- 861,9      4,7         2,1   868,7
  Alle 490,1   20,8   6,2         1,0   518,0
Nord-Norge                   
  100-199,9 96,2      5,1    5,1        106,4
  200-299,9 137,4      12,4    2,9     0,3   153,0
  300-499,9 302,8   24,5   7,5    2,8   0,1  0,5   338,2
  500- 685,9   6,6   5,6         0,1   698,2
  Alle 357,3   9,3   7,6    2,4     0,2   376,8
Alle bruk                   
  35-49,9    21,6          30,8     52,5
  50-99,9 13,0      3,4    0,8   28,0  1,7   47,0
  100-199,9 109,1   31,7   5,0    1,2   14,4  1,4   162,7
  200-299,9 188,8   18,3   7,9    0,5   12,6  3,0   231,0
  300-499,9 392,1   32,2   5,9    0,5   9,4  1,1   441,2
  500- 693,3   25,3   6,5       22,9  0,8   748,8
  Alle 359,7   25,8   6,2    0,5   15,4  1,5   409,0