Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 10, del 2. Nyanlegg, avskrivninger, salg, tilskudd og nettoinvestering i jordbruket i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Driftsbygninger  Grøfter, vannanlegg  Jord, veg, frukttr.  I alt  Netto 
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

 

 

  investering
   grupper, daa  Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/    
      anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.    

 

Østlandet                              
Flatbygder                              
  100-199,9 51,9  70,0       1,1           130,6   125,9  28,7  -24,0  
  200-299,9 368,1  109,2  3,4   1,4  1,0      10,3   0,5  491,0   167,7  47,1  276,2  
  300-499,9 216,4  109,5  8,8     1,3   3,4      2,1  341,3   193,5  48,2  99,6  
  500- 545,2  209,5  55,9   59,7  6,9   32,6   76,5   0,9  1130,7   392,0  206,6  532,1  
  Alle 334,5  138,6  23,7   21,7  3,2   12,7   33,1   1,9  616,6   247,5  101,6  267,5  
Andre bygder                              
  100-199,9 54,3  44,2       1,0      1,7     127,7   96,1  16,4  15,2  
  200-299,9 57,0  63,0  20,3   4,0  1,5   1,8   25,2   0,9  269,1   137,1  59,9  72,1  
  300-499,9 604,0  109,8  57,9   2,1  1,4   1,9   62,5     780,9   206,2  76,7  498,0  
  500- 416,4  188,0  59,5   20,8  4,8   9,0   106,8   13,1  813,1   341,6  146,3  325,2  
  Alle 310,8  104,3  37,2   8,1  2,2   4,5   52,2   3,5  531,0   200,6  79,7  250,7  
Agder og Rogaland                              
Jæren                              
  100-199,9 38,4  124,2     19,6  4,0      97,5   1,7  329,6   209,5  8,3  111,8  
  200-299,9 122,9  147,5     13,1  2,2      9,0     237,5   219,1  8,8  9,6  
  300-499,9 258,2  213,8     22,4  3,6   0,8   76,4   2,5  458,1   331,9  33,8  92,4  
  500- 600,0  371,7  26,3   73,7  9,9   15,1   154,3   0,4  1121,7   522,5  53,6  545,6  
  Alle 250,0  218,9  5,7   28,3  4,5   3,5   72,9   1,1  489,9   318,9  25,2  145,9  
Andre bygder                              
  100-199,9 32,3  73,2     14,4  2,0   2,1   6,3   11,3  87,8   125,4  28,1  -65,7  
  200-299,9 656,9  115,9  125,9     0,5      5,7   1,6  793,4   179,9  197,3  416,2  
  300-499,9 88,9  162,3     26,6  2,6      32,1   4,5  244,8   253,1  42,1  -50,4  
  500- 140,7  231,7  37,5   52,0  5,2   29,0   145,5   87,6  570,9   402,2  201,3  -32,6  
  Alle 224,4  153,7  39,5   23,0  2,5   7,6   48,6   25,5  419,7   249,6  114,3  55,8  
Vestlandet                              
  35-49,9 43,4  18,7       0,1      45,9     103,9   71,7    32,3  
  50-99,9 152,5  36,0       3,4      76,6   6,9  356,3   104,8  17,2  234,3  
  100-199,9 34,0  79,9     0,7  1,2      23,8   0,3  109,3   141,1  0,7  -32,5  
  200-299,9 68,6  74,8  11,1   3,9  2,5   0,3   13,4   1,5  202,5   164,9  20,7  16,9  
  300-499,9 364,6  158,0  48,0   7,7  2,8   0,6   85,9   6,5  702,6   264,9  98,6  339,2  
  500- 304,3  294,2  85,2   22,7  2,5   5,0   333,3     919,7   460,3  159,9  299,5  
  Alle 186,5  125,4  28,7   6,6  2,3   1,0   89,0   2,9  440,0   222,4  58,0  159,6  
Trøndelag                              
Flatbygder                              
  200-299,9 316,9  68,8  80,6   2,1  0,6   0,3        398,7   126,9  83,8  188,1  
  300-499,9 180,9  157,8  39,7   13,8  2,8      43,2   2,4  433,7   257,3  79,1  97,3  
  500- 327,0  231,8  3,6   1,8  3,8      7,1     685,0   369,4  117,1  198,4  
  Alle 232,4  155,8  32,4   7,2  2,5   0,1   22,0   1,1  470,1   254,5  84,7  130,8  
Andre bygder                              
  200-299,9 393,9  72,6  56,7   4,9  0,7   0,9   21,9     594,9   146,8  112,5  335,7  
  300-499,9 338,3  146,4  36,1   15,8  2,1   1,4   123,1   0,8  709,8   242,4  95,0  372,4  
  500- 1010,2  264,7  76,2     1,0      64,3     1556,8   429,3  202,7  924,8  
  Alle 444,0  142,2  47,0   10,3  1,5   0,9   75,8   0,4  773,3   240,5  112,3  420,5  
Nord-Norge                              
  100-199,9 6,0  35,5       0,3      1,2     22,8   76,5  1,8  -55,5  
  200-299,9 70,0  38,6  50,8     0,8      8,8   2,3  209,5   106,5  75,0  28,0  
  300-499,9 85,9  106,9  29,0   1,8  0,7   0,9   21,7   2,3  283,2   190,4  65,9  27,0  
  500- 653,8  190,7  102,2   1,2  0,8   1,2   84,2   1,2  1007,5   340,2  162,2  505,1  
  Alle 256,3  107,6  53,9   0,9  0,7   0,7   36,1   1,6  464,6   202,2  90,2  172,1  
Alle bruk                              
  35-49,9 52,7  115,6  5,1     1,0      22,6     86,2   152,6  6,2  -72,6  
  50-99,9 87,6  53,2  0,1   5,4  1,7   5,4   57,7   8,0  223,3   112,4  23,8  87,1  
  100-199,9 37,7  70,2     4,1  1,4   0,3   15,1   1,6  118,7   126,5  12,8  -20,6  
  200-299,9 230,3  82,6  36,2   3,2  1,3   0,5   13,3   1,0  379,0   154,8  69,1  155,1  
  300-499,9 286,9  139,7  30,6   9,2  2,1   1,3   54,2   2,7  516,4   235,7  70,7  210,0  
  500- 479,9  229,4  59,3   32,3  4,6   15,0   115,4   11,1  961,3   392,3  166,9  402,1  
  Alle 275,5  135,8  33,2   12,7  2,4   4,6   54,2   4,4  521,8   235,1  83,5  203,1