Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 10, del 2. Nyanlegg, avskrivninger, salg, tilskudd og nettoinvestering i jordbruket i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Driftsbygninger  Grøfter, vannanlegg  Jord, veg, frukttr.  I alt  Netto 
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

 

 

  investering
   grupper, daa  Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/    
      anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.    

 

Østlandet                              
Flatbygder                              
  100-199,9 41,0  30,3       1,9      27,8   27,4  117,0   55,3  42,0  19,6  
  200-299,9 34,4  44,7  8,8   0,9  1,7      5,3   4,6  118,7   80,7  40,4  -2,4  
  300-499,9 89,0  52,2  18,8   2,7  2,5   0,5   21,3   3,0  255,4   108,8  66,6  79,9  
  500- 326,4  73,3  3,7   3,4  2,9   0,3   51,4   0,4  501,0   163,4  47,6  289,9  
  Alle 126,1  50,8  8,7   2,0  2,3   0,2   25,7   6,7  254,3   104,2  49,0  101,1  
Andre bygder                              
  50-99,9 18,4  17,2  1,0     0,9      14,7     60,5   36,3  8,5  15,8  
  100-199,9 47,3  26,1  1,4   0,3  1,3      4,0   1,3  104,2   55,6  19,8  28,8  
  200-299,9 37,4  28,8  2,6   0,7  1,1      8,7   0,2  172,7   69,0  45,3  58,4  
  300-499,9 54,8  43,1  1,2     1,2      43,6   0,4  165,3   94,7  21,7  48,9  
  500- 40,7  64,8  1,3     4,5      10,6     91,9   135,9  26,0  -70,0  
  Alle 44,6  31,7  1,6   0,3  1,4      14,2   0,7  129,3   69,7  25,7  33,9  
Agder og Rogaland                              
Jæren                              
  100-199,9 4,7  41,3     1,5  2,8   0,2   11,1   0,3  45,6   68,7  5,3  -28,4  
  200-299,9 179,9  87,5  0,4   0,9  6,8      63,3   2,8  267,6   132,8  3,2  131,6  
  300-499,9 19,5  54,8  13,9   16,3  5,7      117,3     198,8   88,6  18,1  92,1  
  Alle 183,9  66,4  4,0   4,7  5,3   0,1   140,7   1,1  357,8   106,8  15,1  235,8  
Andre bygder                              
  100-199,9 31,9  36,2  2,4     2,2      5,1   4,4  65,0   69,2  11,1  -15,3  
  200-299,9 22,3  54,2  12,2   2,2  3,1      21,8   1,2  199,7   103,8  39,0  56,9  
  300-499,9 140,6  65,3  4,4   3,5  4,4      31,6   0,6  353,7   123,3  55,3  175,1  
  Alle 56,8  50,1  5,5   1,5  2,9      16,6   2,3  178,9   95,4  29,6  53,9  
Vestlandet                              
  35-49,9 8,9  11,2       3,5      12,4   12,3  21,4   33,8  12,3  -24,8  
  50-99,9 31,3  19,1     3,5  1,6      13,5     67,9   40,8  0,8  26,4  
  100-199,9 16,2  38,3  5,3   4,5  2,7      18,1   0,4  104,2   69,1  26,8  8,3  
  200-299,9 24,9  42,8  0,9   0,9  2,2      49,1   1,8  145,6   88,0  21,9  35,7  
  300-499,9 116,6  67,0  16,0     3,2      16,9   0,4  230,5   131,2  53,0  46,2  
  Alle 31,0  38,2  4,1   2,7  2,5      25,9   1,3  121,0   74,8  24,5  21,7  
Trøndelag                              
Flatbygder                              
  100-199,9 155,5  34,4  2,8     0,8      25,9   3,0  209,5   61,6  7,5  140,4  
  200-299,9 38,4  37,3  2,4   4,6  2,2      9,1   0,1  111,9   74,8  28,9  8,3  
  300-499,9 108,9  39,5       1,1      24,3   0,1  213,2   82,8  29,4  101,0  
  Alle 86,4  39,4  3,0   3,5  1,5   0,2   18,2   0,8  163,2   76,9  27,0  59,2  
Andre bygder                              
  100-199,9 7,6  30,4  0,4   0,1  0,9      3,8   0,6  105,4   63,2  29,2  13,1  
  200-299,9 85,7  33,5  9,1   2,6  1,1   0,3   46,0   1,5  216,9   66,7  55,9  94,2  
  300-499,9 236,2  44,0  16,7   0,1  0,2      36,0   0,4  383,9   92,3  32,0  259,5  
  Alle 103,8  35,4  7,5   1,0  0,8   0,1   30,3   0,8  227,1   73,1  40,4  113,6  
Nord-Norge                              
  50-99,9 77,9  19,5  22,8     1,2      2,6   0,1  86,5   37,0  22,9  26,6  
  100-199,9 14,0  24,9  1,9   1,2  0,7      22,2   2,3  59,7   49,7  6,8  3,2  
  200-299,9 78,8  34,6  18,1   0,3  1,3      17,5   2,7  146,9   70,0  43,9  33,0  
  300-499,9 50,2  39,7  38,3   0,3  1,0   0,3   65,4   5,0  193,8   93,3  69,0  31,5  
  Alle 53,4  32,7  18,8   0,5  1,1   0,1   29,5   3,1  131,5   69,3  40,7  21,5  
Alle bruk                              
  35-49,9 10,5  22,8       2,8      9,0   9,0  21,0   42,9  9,0  -30,9  
  50-99,9 29,8  18,0  3,1   2,2  1,3      10,0     58,4   39,1  4,9  14,4  
  100-199,9 35,8  31,9  2,3   1,3  1,7      13,4   4,2  101,2   61,3  21,0  18,9  
  200-299,9 54,1  42,0  7,2   1,4  2,1      24,5   2,0  160,9   81,7  36,3  42,8  
  300-499,9 96,8  49,7  14,2   2,0  2,2   0,2   38,1   1,7  243,5   102,5  47,6  93,4  
  500- 303,0  72,4  4,3   4,0  3,1   0,4   95,6   0,6  501,7   155,6  54,1  292,1  
  Alle 75,5  41,2  6,6   1,7  2,0   0,1   28,5   2,5  179,3   82,6  33,1  63,6  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015