Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2008
Hovedtabell 23. Driftsresultat

 

    Enhet   Intet   Salgsvirke i m3/år  Alle skoger
       salgs- 

 

  

 

       virke  0-99   100-199   200-399   400-  2008  2007

 

Skoger Antall 54 32 8   15  39  148  155
Solgt og brukt virke m3 13 47 176   311  1004  319  310
 
Beregninger pr skog
 
+Bruttoinntekt v/avvirkning NOK 3012 18998 65830   111040  369638  117424  111428
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK 2729 9676 11654   15106  13999  8938  9233
-Leid arbeid og utstyr NOK 608 5219 14208   35501  124977  38650  31741
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK 4836 9005 12368   21007  14259  10266  10188
-Salg, måling, administrasjon NOK 2332 3893 6115   6675  10938  5582  5620
 

 

=Variable kostnader i alt NOK 10505 27793 44345   78289  164173  63436  56782
 

 

=Rånetto NOK -7493 -8795 21485   32750  205465  53988  54646
+Andre inntekter NOK 1748 5499 2837   6339  14468  6435  3649
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK -5746 -3296 24322   39090  219933  60423  58296
-Avskrivninger NOK 1717 3915 2213   1876  4161  2879  2654
 

 

=Resultat før kultur NOK -7462 -7211 22109   37213  215771  57543  55642
 

 

-Skogkultur, eget arbeid NOK 1885 2595 7220   4182  6995  3906  2811
-Skogkultur, leid arb./planter, mv. NOK 4701 2359 10785   9496  13351  7289  7470
+Skogkultur, tilskott NOK 1939 636 7820   1898  5149  2817  1865
 

 

=Driftsresultat NOK -12110 -11529 11924   25433  200574  49165  47226
 

 

-Trukket skogavgift NOK 952 3993 33891   18055  48720  17711  19403
+Utbetalt skogavgift NOK 3171 6685 41946   26259  23776  13796  9486
 

 

=Driftsresultat etter skogavgift NOK -9890 -8837 19979   33637  175630  45251  37309
 
Beregninger pr m3
 
+Bruttoinntekt ved avvirkning NOK/m3 237 403 374   357  368  368  359
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK/m3 215 205 66   49  14  28  30
-Leid arbeid og utstyr NOK/m3 48 111 81   114  125  121  102
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK/m3 380 191 70   68  14  32  33
-Salg, måling, administrasjon NOK/m3 183 83 35   21  11  17  18
 

 

=Variable kostnader i alt NOK/m3 826 589 252   252  164  199  183
 

 

=Rånetto NOK/m3 -589 -187 122   105  205  169  176
+Andre inntekter NOK/m3 137 117 16   20  14  20  12
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK/m3 -452 -70 138   126  219  189  188
-Avskrivninger NOK/m3 135 83 13   6  4  9  9
 

 

=Resultat før kultur NOK/m3 -587 -153 126   120  215  180  179
-Skogkultur, eget arbeid NOK/m3 148 55 41   13  7  12  9
-Skogkultur, leid arb./planter mv. NOK/m3 370 50 61   31  13  23  24
+Skogkultur, tilskott NOK/m3 152 13 44   6  5  9  6
 

 

=Driftsresultat NOK/m3 -952 -244 68   82  200  154  152
-Trukket skogavgift NOK/m3 75 85 193   58  49  55  63
+Utbetalt skogavgift NOK/m3 249 142 238   85  24  43  31
 

 

=Driftresultat etter skogavgift NOK/m3 -778 -187 114   108  175  142  120

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015