Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2004
Hovedtabell 17d, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    19 25  28 15 90
Brukers alder år  51 49  51 47 50
Jordbruksareal daa  162 251  374 690 337
  Leid daa  18 23  47 219 61
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  522,8 753,8  1167,6 2253,7 1068,7
  Varelager 1000 NOK  50,4 93,6  161,8 375,7 150,1
  Maskiner og redskap 1000 NOK  43,8 50,4  75,4 178,6 76,9
  Skurtresker 1000 NOK  15,0 21,8  63,0 147,6 53,5
  Traktor 1000 NOK  46,2 75,7  124,4 176,2 99,3
  Driftsbygninger 1000 NOK  241,5 263,9  305,8 710,6 342,7
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  125,9 247,9  436,8 663,0 345,6
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  612 777  1175 1981 1048
  Familien timer  538 666  1066 1673 915
Arealbruk:         
  Bygg daa  66,0 134,8  142,9 197,1 128,7
  Havre daa  55,0 68,4  92,5 178,5 89,7
  Hvete daa  26,4 31,6  106,1 195,4 81,1
  Poteter daa  0,1   0,1 7,7 1,3
  Grovfôr og beite daa  9,1 9,4  6,9 18,1 9,9
  Annet daa  5,6 6,5  24,8 92,2 26,1
Avlinger pr daa:         
  Bygg kg  428 447  467 539 475
  Havre kg  412 492  483 484 476
  Hvete kg  431 534  498 502 497
  Poteter kg  1000   1013 3303 3207
  Grovfôr og beite FEm  120 408  323 156 246
  I alt FEm  366 435  438 447 433
Kornproduksjon, priser:         
  Bygg NOK/kg  1,80 1,75  1,78 1,85 1,79
  Havre NOK/kg  1,67 1,55  1,63 1,57 1,59
  Hvete NOK/kg  2,23 2,20  2,22 2,33 2,26
Variable kostnader NOK/daa  234 216  250 245 240
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  50,7 99,9  115,8 195,8 107,1
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  36,6 50,4  70,9 139,5 67,4
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  26,1 36,5  111,9 216,9 87,4
Produksjonsinntekt oljefrø 1000 NOK  0,1 2,6  8,9 53,7 12,5
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,3 0,3  0,3 0,3 0,3
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  0,9 1,0  1,0 1,1 1,0
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 62,8 210,7  224,3 290,9 219,9
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 51,8 209,4  223,3 298,6 219,1
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  14,6 158,6  173,8 243,4 168,7

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015